Advokater_Hero

Fair og ordentlig tilgang

Advokatkontoret er ejet og drevet af Morten Lindegaard. Filosofien bag kontoret er, at klienter behandles eksklusivt og man har derfor ubegrænset adgang til rådgivning og sparring. Advokatkontoret har en kritisk tilgang til klientindtag, således alene klienter og sager, som tillader en eksklusiv behandling, serviceres. 

Advokatkontoret har mangeårig erfaring i og har specialiseret sig i virksomhedsrådgivning både i forbindelse med køb og salg af vikrsomheder, samt i forbindelse med insolvensbehandling.  

Målet er altid at skabe merværdi for klienter gennem andet end blot jura. Dette kan ske gennem en aktivering af ressourcerne i den samlede JL Rungsted gruppe, således klienten får den bedst mulige sparring. Advokatkontoret betjener primært de koncernforbundne selskaber eller selskaber, som assisteres af JL Rungsted Rådgivning.

Medarbejdere

Advokatkontoret består af tre advokater samt en juridisk sagsbehandler.  

Forretningsvilkår

Advokatselskabet driver virksomhed fra adressen:
M. D. Madsensvej 16, 1
3450 Allerød
Vi kan kontaktes på telefon 44228400 alle ugens dage.

Advokatselskabet er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed under advokat Morten Lindegaard og med cvr nummer 30887670, og har klientkonti i Sparekassen Sjælland & Fyn. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokater i selskabet er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Speciality SE. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af selskabet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatselskabet og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. 

  

Vi ser frem til at høre fra dig.

JL Rungsted Group —

+45 44 22 84 00
admin@jlrungsted.dk
Mandag til fredag: 9.00 - 16.00

JLR_Logo_Blue_Square_RGB-1

Copyright © 2021 JL Rungsted